Blog dla Ciekawych świata, ludzi, codziennego życia

Tag Archives: Praca Doktorska Po Angielsku

Praca doktorska a inne prace dyplomowe

Wiadomo jednym z rodzajów prac pisanych podczas określonych etapów kształcenia jest praca doktorska. Tymczasem, czym różni się od innej pracy dyplomowej? Szczególnie pisanie pracy doktorskiej wymaga o wiele więcej trudu niż w przypadku pisania pracy magisterskiej. Najogólniej mówiąc praca magisterska jest podsumowaniem studiów uniwersyteckich. Jej celem jest pokazanie, że autor zdobył wiedzę konieczną do rozwiązania prostego problemu badawczego. Zatem magistrant musi zebrać stosowny materiał teoretyczny oraz empiryczny, a następnie poddać go badaniu i zreferować. Same prace doktorskie wymagają bardziej dogłębnego wejścia w temat. Albowiem autor powinien poruszyć złożony problem badawczy, który nigdy wcześniej nie był rozpatrywany. Podstawą tej pracy jest teza badawcza i rozległe badania empiryczne. Mało tego pisanie doktoratów może być jeszcze trudniejsze, jeżeli ma być to praca doktorska po angielsku. Wiadomo w tym wypadku trzeba się jeszcze wykazać dobrą znajomością języka obcego. Wskutek tego praca pisana przez doktoranta jest zdecydowanie pracą bardziej twórczą i innowacyjną, natomiast rola magistranta jest przede wszystkim odtwórcza. Lecz każda z nich wymaga stosownego wysiłku oraz wkładu autora.