Blog dla Ciekawych świata, ludzi, codziennego życia

Tag Archives: Praca Lic

Jak robisz magistra, to po co licencjat?

Wreszcie, studiów przyszedł czas zakończyć. Niektórzy poprzestają na trzyletniej nauce, inni zaś kontynuują studia i decydują się na magisterkę. Już od dobrych kilku lat, wszedł szczególny podział studiów. Już nie ma ciągłych magisterskich (za wyjątkiem prawa i medycyny). Już po trzech latach jest praca licencjacka, bez której nie można dalej studiować w celu osiągnięcia tytułu magistra, nie ma po co. Najlepiej prace licencjackie niech piszą ludzie, którzy kończą naukę i już. Z kolei praca magisterska, jest przecież znacznie obszerniejsza i pisze się ją dopiero po pięciu latach. To w jakim celu pisać dwie: jedna praca mgr i druga praca lic. . Pisanie prac jest procesem czasochłonnym, a duża część studentów pracuje. Naturalnie ludzie, którzy reformują oświatę i szkolnictwo wyższe, nie przejmują się generalnie kosztami nauki, jakie ciągle napotykają młode osoby. A w tym wypadku dla studenta jest to wydatek. Taka praca licencjacka, też kosztuje, drukowanie, oprawianie, opłata za dyplom i takie tam. Może nie jest tego jakoś dużo, ale zawsze te kilka groszy byłoby więcej. Swoją drogą ciekawe co innowacyjnego wymyślą. Pod koniec moich studiów, dotarły do mnie słuchy, że zamierzają zlikwidować prace magisterskie i ma być egzamin z całego toku studiów. Niemniej jednak od ponad siedmiu lat nic pod tym względem się nie zmieniło. Jednak w każdym razie, wszystkie ich innowacje nie mają nigdy pozytywnego finału.

Co po szkole

Writing the thesis par goldmancafe

Rok akademicki zaczął się na dobre. W tym roku dużą popularnością cieszyły się jak zwykle nauki ekonomiczne. Tak naprawdę wciąż prym wiodą filologie, przede wszystkim angielska; medycyna, psychologia i kierunki ścisłe, zwłaszcza zamawiane, przede wszystkim politechniki. Jednak, by mieć pracę, musimy mieć praktykę. Aby ją mieć, najpierw musimy skończyć najlepiej studia dzienne, pracodawcy patrzą wówczas na nas przychylniejszym okiem. Niekiedy potrafią nawet poprosić o średnią ocen oraz ocenę na dyplomie, podczas rekrutacji. Jedną ze składowych oceny jest ocena z pracy, więc cel jest, o bardzo dobry stopień np.: z pracy lic należy się postarać. Niekiedy z rozmaitych przyczyn nie piszemy, a to bo nie umiemy pisać, nie chce nam się, nie mamy czasu, różnie z tym jest. Natomiast w każdym razie, możemy skorzystać z usług fachowców i zlecić napisanie pracy zaliczeniowej. Ponieważ ocena jaką dostaniemy jest ważna, a pisanie pracy dyplomowej może przecież sprawiać mnóstwo kłopotów.